Random image

Snelle hulp bij Schulden

Samen met gemeenten Leiden en Leiderdorp en andere sociale samenwerkingspartners heeft de SHWJ convenant ‘Snelle hulp bij Schulden’ getekend .

Het doel is om door een vroege signalering van schuld problematiek  te voorkomen dat schulden zo oplopen dat het onmogelijk word om een regeling te treffen en hulp te bieden.

De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam ‘Snelle hulp bij Schulden’, een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldproblematiek weg te nemen.

Aangesloten partijen

De partijen die zich hebben aangesloten zijn gemeente Leiden en Leiderdorp, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sociale Verzekeringsbank, Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD- Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, Portaal, de Sleutels, Stichting Huisvesting Werkenden Jongeren en Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.

Meer nieuws in de media

Berichten in willekeurige volgorde

Eerste paal Rijnoeverflat Nieuwbouw

Eerste paal Rijnoeverflat Nieuwbouw Op 20 maart 2013 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw aan de Rijnoever. Op deze plek bouwt de SHWJ nieuwe appartementen voor werkende jongeren.…

SHWJ 50 jaar

SHWJ – 50 jaar jong Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) werd opgericht. In die vijftig jaar hebben wij altijd vooruitgekeken. Er…

Video opnamen aftrap jubileumjaar SHWJ

Bodegraven-Reeuwijk wil Jongerenhuisvesting Arie Feij, directeur SHWJ,  in gesprek met Valentijn Zoomers De aftrap van het feestjaar van de SHWJ werd live uitgezonden op Sleutelstad TV. Arie Feij, directeur SHWJ…

SHWJ map

De map met een overzicht van waar alle locaties van de SHWJ te vinden zijn,  is alleen te zien op de wat grotere platforms. Open de SHWJ website op een…

Start Feestjaar SHWJ

Met een sprong door het papieren doek werd het jubileumboek onder het toeziend oog van voorzitter Rob Lever uitgereikt aan Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen. Op 15…

Bodegraven-Reeuwijk wil Jongerenhuisvesting

Bodegraven-Reeuwijk wil Jongerenhuisvesting Arie Feij, directeur SHWJ,  in gesprek met Valentijn Zoomers De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren in Leiden bestaat 50 jaar. Het concept dat de stichting hanteert geeft jongeren…

Uitbreiding Jongerenwoningen bij de SHWJ

Uitbreiding Jongerenwoningen bij de SHWJ Anno 2012 levert de SHWJ nog steeds een belangrijke bijdrage aan betaalbare woonruimte voor jongeren in Leiden. Het aantal inschrijvingen van woningzoekenden die zich bij…

Het Groene Hart, het begeerde land

Het Groene Hart, het begeerde land Vanaf maandag 3 oktober is de nieuwe vierdelige serie Het Groene Hart, het begeerde land te zien op TV West en online. In deze…

Winnaars maandhuur op de foto

Winnaars maandhuur op de foto Tijdens de aftrap van het feestjaar van de SHWJ werden er een drietal maand huren,  in de vorm van een korting op de huur, gewonnen…