Energiecompensatie

Momenteel is de overheid nog bezig met de uitwerking van een pakket steunmaatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren. Zo kun je, indien je een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebt, onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag aan compensatie ontvangen en kom je daarnaast mogelijk in aanmerking voor energietoeslag.

Compensatie blokaansluiting

Wat speelt er?

Vanwege de hoge energiekosten heeft de overheid met ingang van 1 januari 2023 een prijsplafond voor energiekosten ingesteld. Het prijsplafond is bedacht zo

Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Heb je zelf geen energiecontract met een leverancier afgesloten en betaal je dus via je servicekosten voor gas, warmte en/of elektriciteit*? Dan is er sprake van een blokaansluiting en kom je onder bepaalde voorwaarden mogelijk in aanmerking voor compensatie. Weet je niet zeker of je via je servicekosten voor gas, warmte en/of elektriciteit betaalt? Kijk dan in de contractspecificatie bij je huurovereenkomst.

Hoeveel bedraagt de compensatie?

Klik op Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming | Koopkracht | Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de voorwaarden voor compensatie en de hoogte van de compensatie.

dat mensen met een energierekening een tegemoetkoming krijgen van de overheid. De mensen met een zogenaamde blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben minder of geen voordeel van het prijsplafond. Daarom krijgen zij over het jaar 2023 onder bepaalde voorwaarden een vast bedrag als compensatie.

 

Wanneer krijg ik een eventuele compensatie uitbetaald?

Dat kunnen wij helaas nog niet aangeven. Inmiddels zijn de aanvragen voor de tegemoetkomingen gedaan. De komende tijd gaat de belastingdienst deze aanvragen beoordelen.

Zodra er meer relevante informatie beschikbaar is kun je dit hier lezen.

 * uitgezonderd elektriciteit voor algemene voorzieningen in je complex

Energietoeslag

Heb je een laag inkomen? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag van de Rijksoverheid. Voor de energietoeslag 2023 wordt momenteel een nieuw wetsvoorstel voorbereid. De verwachte invoering van de wet vindt plaats in juni 2023. Klik op Energietoeslag – Gemeente Leiden voor actuele informatie over dit onderwerp.

Ik Huur Een Woning