Download formulieren, handleidingen of informatie

Alle formulieren die je op onze website kunt vinden zijn hier verzameld. Door op het plaatje te klikken open je het gekozen informatieblad, formulier of handleiding.

Inschrijven bij de SHWJ.

Om je in te schrijven bij de S.H.W.J. moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees de inschrijf voorwaarden daarom goed door voordat je het formulier invult en inlevert.
Wanneer de gegevens niet compleet zijn is er geen inschrijving.

Download het inschrijfformulier.

Handleiding bewijs inschrijving Huren In Holland Rijnland

Om in aanmerking te komen voor een woning bij de S.H.W.J. moet je ingeschreven staan bij Huren In Holland Rijnland. We vragen je om een bewijs van inschrijving.

Wanneer je een woning van ons aangeboden krijgt moet je op dat moment al net zolang ingeschreven zijn bij Hureninhollandrijnland.nl als bij de S.H.W.J.

Zonder dit bewijs wijzen wij geen woningen toe of verlengen wij het 5 jaars contract niet.

Download handleiding aanleveren inschrijving bij HurenInHollandRijnland

Formulier Garantstelling

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om iemand anders, bijvoorbeeld je ouders, financieel garant te laten staan voor de huurbetaling. Lees deze strikte voorwaarden in onderstaande link goed door voordat je dit formulier bij ons inlevert.

Download het formulier Financiële Garantstelling

Betalingsregeling Huurachterstand

Wanneer je achterloopt met huurbetalingen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een schriftelijk verzoek indienen en aangeven welk bedrag je maandelijks wil aflossen.

Betalingsregeling huurachterstand.

Betalingsregeling Bijkomende Kosten

In veel van onze panden betaal je maandelijks een voorschot op je gas, water en licht. Het voorschot bedrag is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van huurders die een gelijksoortige woning hebben.
Jouw werkelijke verbruik wordt 1 keer per jaar gemeten. Wanneer je bijvoorbeeld de kachel niet uitzet als je niet thuis ben kan je zomaar boven het gemiddelde verbruik komen. Mocht de jaarlijkse afrekening toch hoger voor je uitvallen dan kun je hiervoor een betalingsregeling aanvragen.

Betalingsregeling bijkomende kosten

opzegformulier, huur opzeggen

Huuropzegging

De huur moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Dit kan per brief. Maar je kunt ook een huuropzeggingsformulier downloaden. Dit is wel zo makkelijk.


Klik hier om het formulier te downloaden.

Overname van goederen
Bij de eindcontrole moet je de woning leeg opleveren. Soms vindt de nieuwe huurder het fijn als hij of zij bepaalde zaken van je kan overnemen. Denk bijvoorbeeld aan vloerbedekking, gordijnen en meubilair.

Als je bij de eindcontrole aan de beheerder een door de nieuwe huurder ondertekende overnameverklaring kan overleggen, dan mag je de in de verklaring genoemde inboedel in de woning achterlaten. Zorg ervoor dat de nieuwe huurder de verklaring (ruim) voor de eindcontrole heeft ondertekend. Op die manier voorkom je dat er op het laatste moment onduidelijkheid ontstaat over welke zaken er nu precies van je zijn overgenomen.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Overname van aanpassingen aan de woning

In de huurovereenkomst is te lezen dat bij vertrek uit de woning alle aangebrachte veranderingen ongedaan gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor veranderingen die eventueel van de vorige huurder zijn overgenomen.

Als de nieuwe huurder bereid is om veranderingen en/of aanpassingen van je over te nemen, dan hoef je deze in bepaalde gevallen niet ongedaan te maken. Overleg hier altijd op tijd over met de SWHJ. Als wij instemmen met de overdracht van veranderingen en/of aanpassingen, dan vragen we je om bij de eindcontrole een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de nieuwe huurder de veranderingen en/of aanpassingen heeft overgenomen. De verklaring moet door de nieuwe huurder ondertekend zijn.


Het Onderhouds-ABC

Wie is verantwoordelijk voor welke kosten.

Je vindt het allemaal in het onderhouds-abc.

Klik hier voor het onderhouds-abc:

Huisbewaarderschap

In je huurcontract is aangegeven dat je zelf in de woning moet wonen. Bij tijdelijke afwezigheid mag je je woning onder bepaalde voorwaarden voor maximaal een half jaar in gebruik geven aan een huisbewaarder. Verlenging met een half jaar is in sommige gevallen mogelijk. Voor het huisbewaarderschap moet je altijd toestemming van de SHWJ krijgen.

Als huurder blijf je zelf aansprakelijk voor de huurbetalingen en alle andere verplichtingen die uit je huurovereenkomst voortvloeien. Na beëindiging van het huisbewaarderschap heeft de huisbewaarder geen enkele recht op de woning of vervangende woonruimte. Als er tijdens jouw afwezigheid sprake is van wangedrag van de huisbewaarder, dan zijn wij gerechtigd de huisbewaarder te sommeren de woning te verlaten.

Klik hier voor formulier huisbewaarderschap.

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels.

Deze regels gelden voor zowel e-mail verkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor.

De huisregels zijn te vinden in het document  Huisregels bij contact en communicatie met medewerkers

Back to Top