Hoe worden de woningen toegewezen?

Op het inschrijfformulier kun je aangeven in welke woningtypes je geïnteresseerd bent. Zodra je voor een woning aan de beurt bent, wordt er telefonisch contact met je opgenomen. Zorg er dus altijd voor dat het juiste telefoonnummer (en e-mailadres) bij ons bekend is!

Als we je niet aan de lijn krijgen, dan spreken we een boodschap in op je voicemail. We vragen je om voor een bepaald tijdstip terug te bellen. Als we je telefonisch niet kunnen bereiken dan sturen we je een e-mail. In deze e-mail vragen we je om binnen een maand contact met ons op te nemen.

Wanneer we je een woning aanbieden, ontvang je informatie over de woninggrootte, de kale huurprijs en de maandelijkse servicekosten. Ook laten we je weten of de woning eigen aansluitingen voor elektra, gas of water heeft waar je zelf een contract voor moet afsluiten. Op basis van voorgaande informatie kun je ons vervolgens laten weten of je de woning wilt bezichtigen.

Check inkomen/check inschrijving HurenInHollandRijnland

Een eerste check op het inkomen vindt plaats op het moment dat we je een woning voor bezichtiging aanbieden. We vragen je naar je werksituatie en de hoogte van je inkomen. Als je na de bezichtiging besluit om de aangeboden woning te huren, dan vragen we je om op korte termijn recente inkomensgegevens bij ons aan te leveren. Hierbij zal het meestal gaan om recente loonstroken en de laatste jaaropgave.

Om je kans op een reguliere woning op langere termijn te vergroten moet je ook ingeschreven staan bij hureninhollandrijnland.nl. We zullen je om een bewijs van inschrijving vragen van woningnethollandrijnland.nl.  Hierbij dient de tijd van inschrijving bij woningnethollandrijnland.nl minimaal overeen te komen met de inschrijftijd bij de SHWJ.

Hou er rekening mee dat je de woning niet toegewezen krijgt als je niet op tijd de gevraagde gegevens aanlevert!

Woning bezichtigen

Als je de woning wilt bezichtigen, dan geven we je de naam en het telefoonnummer van de huidige huurder. Je maakt zelf met de huidige huurder op korte termijn een afspraak voor het bezichtigen van de woning. Over het algemeen werken onze huurders overdag. Vaak wordt daarom voorgesteld om de bezichtiging aan het einde van de middag of het begin van de avond te laten plaatsvinden. Soms is ook mogelijk om de woning in het weekend te bezichtigen.

Overname van aanpassingen aan de woning

In de huurovereenkomst is te lezen dat bij vertrek uit de woning alle aangebrachte veranderingen ongedaan gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor veranderingen die je eventueel van de vorige huurder gaat overnemen.

Wanneer het om woningverbetering gaat hoef je deze veranderingen in bepaalde gevallen niet ongedaan te maken.

Overleg voordat je een aanpassing overneemt altijd eerst met de SHWJ om te zien of dit onder een woonverbetering valt of onder een aanpassing waarbij jij verantwoordelijk blijft wanneer je je huur opzegt.

Als wij instemmen met de overdracht van veranderingen en/of aanpassingen, dan vragen we je om bij de eindcontrole een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat je als nieuwe huurder de veranderingen en/of aanpassingen hebt overgenomen. Deze verklaring moet door jouw ondertekend zijn.

Ben je niet zeker van je zaak… bel ons dan gerust op met je vragen.

Op tijd aan doorgeven of je de woning wilt huren

Voor het bezichtigen van een woning houden we een korte termijn aan. Het is belangrijk om je aan de afgesproken termijn te houden! Als je ons niet op het afgesproken tijdstip laat weten of je de woning wilt hebben, dan is het risico groot dat de woning direct na het verstrijken van de termijn aan de volgende kandidaat wordt aangeboden. Zorg er dus altijd voor dat je op tijd terugbelt.

Als je door omstandigheden niet op tijd kunt bellen, dan kun je altijd iemand anders laten bellen. Ook kun je voor het afgesproken tijdstip een e-mail sturen naar info@shwj.nl. Vermeld in de mail kort of je de woning al dan niet wil huren. Geef ook aan wanneer je ons belt om je beslissing toe te lichten.

Als het je niet lukt om met de huidige huurder in contact te komen

Als de huidige huurder geen voicemail heeft aanstaan of je niet terugbelt nadat je hem of haar een paar keer gebeld hebt, laat dit dan op tijd weten. Bel ons voordat de termijn verstreken is waarop je moet aangeven of je de woning wil huren.

Waarborgsom

Als je bij ons een woning huurt, dan betaal je een waarborgsom van € 70. Deze borgsom krijg je in principe terug als je de huur weer opzegt. Als je de huur beëindigd, dan wordt gekeken of je de woning schoon en netjes hebt achtergelaten en of er nog huurbedragen open staan. Eventuele kosten en/of openstaande bedragen worden met de borgsom verrekend.

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels.

Deze regels gelden voor zowel e-mail verkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor.

De huisregels zijn te vinden in het document  Huisregels bij contact en communicatie met medewerkers

Back to Top