Random image

Huur Opzeggen/Opzegtermijn

Bij het opzeggen van de huur geldt altijd een wettelijke opzegtermijn van tenminste 1 maand. Bij de SHWJ kun je de huur opzeggen per de 15e en de laatste dag van de maand. Zorg ervoor dat je huuropzegging op tijd bij ons binnen is!

Hoe kun je de huur opzeggen?

De huur dient altijd schriftelijk worden opgezegd bijvoorbeeld via ons huuropzeggingsformulier.

Als je per brief of email opzegt, vermeld dan de volgende gegevens:

  • achternaam en voorletter(s)
  • huidig adres en telefoonnummer
  • laatste huurdag
  • nieuw adres en telefoonnummer
  • reden van huuropzegging
  • handtekening

Let op! Als je de woning samen met een partner huurt, dan moet hij/zij deze opzegging ook ondertekenen!

Er is alleen sprake van medehuurderschap als de naam van je partner in het huurcontract vermeld staat.

Je kunt de huur ook op ons kantoor met behulp van een huuropzeggingsformulier komen opzeggen. Houd er wel rekening mee dat we op vrijdagmiddag gesloten zijn.

Ook doorstromers moeten de huur opzeggen

Je moet de huur van je woning ook opzeggen als je naar een andere woning van de SHWJ verhuist. Hierboven kun je lezen op welke manier je de huur kunt opzeggen.
Klik hier om het formulier te downloaden.

Bevestiging van de huuropzegging

Als je de huur hebt opgezegd, krijg je binnen een paar dagen een schriftelijke bevestiging van je huuropzegging. Hierin wordt aangegeven hoe je de woning moet achterlaten.
Je kunt deze informatie ook hier op de website vinden.

Enquette

Als je de huur opzegt, dan sturen we je een enquête toe. Graag vragen we je om deze enquête in te vullen en aan ons terug te sturen. Op basis van jouw ervaringen kijken we hoe we onze dienstverlening het beste kunnen verbeteren.

Bezichtiging van je woning door een nieuwe kandidaat

Als je huur hebt opgezegd, wordt je over het algemeen al snel gebeld door een kandidaat die je woning op korte termijn wil komen bezichtigen. In je huurcontract is aangegeven dat je hier tenminste 2x per week op werkdagen gelegenheid toe moet geven.

Als de woning niet door de eerste kandidaat wordt geaccepteerd, dan word je op korte termijn gebeld door een nieuwe kandidaat. Als je wilt weten of een bepaalde kandidaat de woning geaccepteerd heeft, dan kun je ons hier altijd over bellen.

Tip: zorg ervoor dat je woning er opgeruimd en schoon uitziet

Vaak wordt de woning al door de eerste of tweede kandidaat geaccepteerd. Een woning die er rommelig en smoezelig uitziet moet meestal veel vaker worden aangeboden. Omdat je zelf bij de bezichtiging aanwezig moet zijn, loont het de moeite er voor te zorgen dat de woning bij bezichtiging prettig en schoon overkomt.

Voorcontrole aanvragen

Bij de eindcontrole moet de woning weer worden opgeleverd in de bouwkundige staat waarin je hem ontvangen hebt. De woning moet natuurlijk schoon en leeg zijn. Onder het kopje ‘Hoe moet ik de woning opleveren?’  kun je lezen hoe je de woning moet achterlaten. Bij twijfel kun je altijd eerst een voorcontrole aanvragen.

Een afspraak voor een voorcontrole maak je via telefoonnummer 071-513 4618. De voorcontrole vindt altijd plaats tijdens kantooruren. De beheerder zal met je bespreken hoe je de woning moet achterlaten. Eventuele gebreken worden op een opnamerapport genoteerd. Het opnameformulier wordt door zowel jou als de huismeester ondertekend. Vervolgens word je in de gelegenheid gesteld om eventueel gebreken voor de eindcontrole te herstellen.

Alle gebreken moeten vóór de eindcontrole worden hersteld
Tijdens de voorcontrole is de woning (in de meeste gevallen) nog in gebruik. Soms komen er, nadat je de woning hebt leeggemaakt, gebreken aan het licht die eerder niet te zien waren. Houd er rekening mee dat je ook deze gebreken vóór de eindcontrole moet herstellen.

Eindcontrole en sleuteloverdracht

De eindcontrole en sleuteloverdracht vindt uiterlijk plaats op de laatste dag van de huurtermijn. In de bevestiging van de huuropzegging geven we aan wanneer de afspraak voor de eindoplevering en sleuteloverdracht uiterlijk gemaakt moet zijn. Een afspraak voor de eindcontrole maak je via telefoonnummer 071-513 4618.

De eindoplevering vindt plaats tijdens kantooruren. Bij de eindoplevering moet de woning schoon en leeg zijn. De woning mag geen gebreken vertonen. Wanneer de woning niet volgens de regels wordt opgeleverd, zul je door de huismeester in gebreke/aansprakelijk worden gesteld. Op het eindcontroleformulier wordt in dat geval aangegeven welke werkzaamheden er nog op jouw kosten verricht moeten worden.

Tip: Maak de afspraak tenminste een week voor het einde van de huurtermijn.

Als je veel later belt, dan loop je het risico dat het niet meer lukt om een afspraak te maken voor een tijdstip dat jou goed schikt.

Tip: zorg er voor dat de woning bij de eindcontrole schoon, leeg en in orde is

Bij de eindcontrole lever je alle sleutels van de woning bij de huismeester in. Zorg er daarom voor dat de woning vóór de eindcontrole schoon, leeg en in orde is. Na de eindcontrole heb je geen toegang meer tot de woning en kun je geen onafgemaakte zaken meer in orde te maken. Wanneer je twijfelt over de staat waarin je de woning moet achterlaten, vraag dan altijd eerst een voorcontrole aan.
Klik hier voor meer informatie over de voorcontrole.

Tip: voorkom problemen! Geef je sleutels niet alvast aan de nieuwe huurder

Het niet toegestaan om de sleutels van de woning al voor de eindcontrole aan de volgende huurder te geven. Realiseer je dat je tot de eindcontrole verantwoordelijk blijft voor de door jou gehuurde woning. Bij de eindcontrole lever je al je sleutels bij de huismeester in. Pas op dit moment houdt jouw verantwoordelijkheid voor de woning op.

Hoe moet je de woning achterlaten?

Bij de sleuteloverdracht moet de woning schoon, leeg en in orde zijn. Eventuele gebreken moet je voor de eindcontrole herstellen. Zorg ervoor dat de douche en wc goed ontkalkt zijn. Hiervoor kun je zo nodig HG professionele kalkaanslag verwijderaar (HG Hagesan blauw) gebruiken.

Toen je de woning ging huren heb je een opnameformulier van ons gekregen. We raden je aan dit formulier voor de eindcontrole nog even opnieuw door te lezen. In het formulier kun je vinden hoeveel sleutels je destijds van ons ontvangen hebt en in welke staat de woning verkeerde bij aanvang van de huur.

Hieronder is aangegeven hoe je de woning moet achterlaten.

Vloerbedekking:
Alle vloerbedekking, ook zeil, inclusief foam- en lijmresten moeten verwijderd zijn, tenzij in een overnameverklaring is vastgelegd dat de nieuwe huurder de vloerbedekking overneemt.

Sanitair:
De douche/badkamerruimte, de wc, de wastafels en stortbakken moeten schoon, goed ontkalkt, onbeschadigd en onbeschilderd zijn. Alle voorzieningen (inclusief de kranen en de douche) moeten goed werken.

Wand- en vloertegels van de badkamer en de keuken:
De wand- en vloertegels moeten schoon, ontkalkt, onbeschadigd en onbeschilderd zijn. Alle doorboorde tegels zullen op jouw kosten vervangen worden.

Ruiten en spiegels:
Alle ruiten en spiegels moeten schoon en onbeschadigd zijn.

Schakelaars en intercom:
De schakelaars, wandcontactdozen en de intercom moeten schoon, onbeschadigd, goed bevestigd en onbeschilderd zijn.

Deuren en kozijnen:
De deuren en kozijnen mogen alleen met toestemming van de technische dienst van de SHWJ (professioneel) geschilderd zijn in door de SHWJ aangegeven kleuren.

Wanden, vloeren en plafonds:
Plafonds, muren en vloeren moeten onbeschadigd zijn (wanden behangklaar en vloeren glad voor vloerbedekking). Het opleveren van afbladderende plafonds regel je in overleg met de SHWJ.

Schilderwerk:
Slecht of ondeskundig aangebracht schilderwerk moet worden hersteld. Het schilderwerk moet zodanig worden opgeleverd dat het met twee handelingen, één keer gronden en één keer overschilderen, weer in goede staat is.

Hang- en sluitwerk:
Hang- en sluitwerk, krukken en sloten moeten goed functioneren en zonder kapotte onderdelen worden achtergelaten.

Sleutels:
Alle sleutels van binnendeuren horen in de deuren aanwezig te zijn. De sleutels van buitendeuren, berging en eventuele brievenbus overhandig je bij de eindinspectie aan onze huismeester. Ontbrekende sleutels worden op jouw kosten bijgemaakt.

Stickers en lijmresten
Stickers en eventuele lijmresten moet je verwijderen. Denk ook aan stickers op binnen- en buitendeuren, muren enz. Voor het verwijderen van stickers en lijmresten zijn speciale middelen in de handel.

Tuin:
Als de woning een tuin heeft moet deze schoon en in ordelijke staat achtergelaten worden. Er mogen geen spullen in de tuin achterblijven.

Balkon:
Het balkon moet leeg en schoon zijn (aangeveegd).

Veranderingen in en verbeteringen aan de woning
In de huurovereenkomst is aangegeven dat alle aangebrachte veranderingen bij het opzeggen van de huur weer ongedaan gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor veranderingen die je eventueel van de vorige huurder hebt overgenomen.

Alleen als de SHWJ vindt dat de veranderingen daadwerkelijk verbeteringen zijn, hoeven ze niet ongedaan gemaakt te worden. In dat geval kunnen de veranderingen door de volgende huurder worden overgenomen.

Overname van goederen

Bij de eindcontrole moet je de woning leeg opleveren. Soms vindt de nieuwe huurder het fijn als hij of zij bepaalde zaken van je kan overnemen. Denk bijvoorbeeld aan vloerbedekking, gordijnen en meubilair.

Als je bij de eindcontrole aan de beheerder een door de nieuwe huurder ondertekende overnameverklaring kan overleggen, dan mag je de in de verklaring genoemde inboedel in de woning achterlaten. Zorg ervoor dat de nieuwe huurder de verklaring (ruim) voor de eindcontrole heeft ondertekend. Op die manier voorkom je dat er op het laatste moment onduidelijkheid ontstaat over welke zaken er nu precies van je zijn overgenomen.
Klik hier om het formulier te downloaden.

Overname van aanpassingen aan de woning

In de huurovereenkomst is te lezen dat bij vertrek uit de woning alle aangebrachte veranderingen ongedaan gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor veranderingen die eventueel van de vorige huurder zijn overgenomen.

Als de nieuwe huurder bereid is om veranderingen en/of aanpassingen van je over te nemen, hoef je deze in bepaalde gevallen niet ongedaan te maken. Overleg hier altijd op tijd over met de SHWJ. Als wij instemmen met de overdracht van veranderingen en/of aanpassingen, vragen we je om bij de eindcontrole een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de nieuwe huurder de veranderingen en/of aanpassingen heeft overgenomen. De verklaring moet door de nieuwe huurder ondertekend zijn.

Grofvuil op tijd bij de gemeente aanmelden

Bedenk van tevoren of je spullen hebt die je niet mee wilt nemen naar je volgende woning. Deze spullen kun je gratis laten ophalen door de gemeentereiniging. Hiervoor maak je een afspraak bij de gemeente via de website of het telefoonnummer 14071.

Tip! Bel de gemeente tenminste twee weken van te voren!

Houd er rekening mee dat het gemeentereiniging niet onmiddellijk langs zal komen, maar een wachttijd heeft van ongeveer 2 weken. Zorg er dus voor dat je je afspraak op tijd maakt!

Eindafrekening en uitbetaling borgsom

Na de eindcontrole wordt de eindafrekening opgesteld. Op basis van het eindrapport wordt berekend welk bedrag van de borgsom je nog van ons tegoed hebt. Als er nog bedragen openstaan, worden deze zoveel mogelijk met de borgsom verrekend. Het eventueel resterende bedrag wordt hierna binnen een maand na het einde van de huurtermijn op je rekening gestort.

Beëindiging huurtoeslag

Zorg ervoor dat de Belastingdienst altijd op de hoogte is van de juiste gegevens. Geef op tijd aan de Belastingdienst door dat je gaat verhuizen. Als je op het nieuwe adres ook voor
huurtoeslag in aanmerking komt, hoef je alleen maar je adreswijziging en de huurprijswijziging aan de Belastingdienst door te geven om ook voor je nieuwe woning huurtoeslag te krijgen.

Let op: als je de wijzigingen niet (op tijd) aan de Belastingdienst doorgeeft, kan dit tot gevolg hebben dat de huurtoeslag wordt teruggevorderd!

Wijzigingen aan de Belastingdienst doorgeven

Je kunt wijzigingen digitaal doorgeven via www.toeslagen.nl. Ook is het mogelijk om een aanvraag- en wijzigingsformulier bij de Belastingdienst op te vragen via telefoonnummer 0800-0543. Zorg altijd dat je je burgerservice-nummer bij de hand hebt.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl

Afrekening servicekosten

Wettelijk is bepaald dat de afrekening van de servicekosten één keer per jaar plaatsvindt. De afrekening van de servicekosten moet binnen een half jaar na het verstrijken van het kalenderjaar zijn opgesteld. Dit betekent dus dat je de afrekening voor bijvoorbeeld het jaar 2020 uiterlijk 30 juni 2021 ontvangen moet hebben.

Omdat de afrekening van de servicekosten achteraf plaatsvindt, betekent dit dat je in ieder geval nog een afrekening van de servicekosten van ons krijgt in het jaar dat volgt op het jaar waarin je de huur hebt opgezegd. Als blijkt dat je teveel betaald hebt, dan storten wij het tegoed binnen 4 weken op je rekening terug. Als je te weinig hebt betaald, vragen we je het resterende bedrag binnen 4 weken aan ons over te maken.

Wat moet je nog meer regelen?

Geef je adreswijziging door aan de gemeente
Je moet je verhuizing in ieder geval melden bij de gemeente Leiden. Dit kan aan het loket van de gemeente, schriftelijk of online. Zie voor meer informatie: http://gemeente.leiden.nl/

Eigen aansluitingen energie en/of water
Als je een eigen aansluiting voor energie en/of water hebt, vergeet dan niet om je verhuizing aan het energie- en/of waterbedrijf door te geven. En noteer bij de eindcontrole van je woning ook altijd de meterstanden!

Telefoon, internet en kabeltelevisie
Waarschijnlijk heb je ook een telefoon-, internet- en/of kabeltelevisie-aansluiting. Breng ook deze leveranciers op tijd op de hoogte van je verhuizing.

Inboedelverzekering
Breng ook het bedrijf waar je je inboedelverzekering hebt afgesloten op de hoogte van je verhuizing!