Random image

Geschiedenis SHWJ

De SHWJ is opgericht in 1970 en is een niet-winstbeogende instelling. Met behulp van overheidssteun waren er in de naoorlogse jaren veel sociale woningen voor gezinnen gebouwd. In de jaren zeventig kwamen er steeds meer jongeren die niet direct van huis uit trouwden maar eerst een poosje op zichzelf wilde wonen. Voor hen was in Leiden nauwelijks zelfstandige huisvesting voorhanden.

Om hier verandering in te brengen werd op 15 juli 1970 de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) opgericht. De SHWJ heeft zich bij de oprichting tot doel gesteld een bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsvraagstuk voor jongeren. Met behulp van gemeentelijke garanties werden historische panden aangekocht die vervolgens geschikt gemaakt werden voor bewoning van jongeren. Ook werden door de SHWJ een flink aantal sociale woningen gerealiseerd in nieuwe woningbouwcomplexen.

De SHWJ nu
Nu, 50 jaar later, beschikt de SHWJ over zo’n 840 wooneenheden in het starterssegment, die aan jongeren tussen 18 en 35 jaar worden verhuurd. Alle wooneenheden zijn voorzien van centrale verwarming. De eenheden zijn over het algemeen bescheiden qua oppervlak; het uitvoeringsniveau is doelmatig. Alle zelfstandige eenheden van de SHWJ vallen onder de huurtoeslaggrens.

In de afgelopen 50 jaar hebben ruim 10.000 woningzoekenden hun allereerste stappen op de Leidse woningmarkt gezet via de SHWJ. De meeste huurders van de SHWJ verruilen hun eerste zelfstandige woning binnen een paar jaar voor een woning van de woningbouwvereniging of voor een eigen huis.

Organisatie SHWJ
De SHWJ is een stichting. Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan er 2 huurders van de SHWJ zijn. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur. Bij de SHWJ werken in het totaal 10 medewerkers. Zes medewerkers bemensen het kantoor. De resterende medewerkers zitten in de buitendienst.

Back to Top