Random image

Klachten en overlast

Er zijn diverse vormen van overlast die je kunt ervaren. Je kunt last hebben van geluidsoverlast van je buren of misschien van een horecagelegenheid of bedrijf waar je vlak naast woont. Ook kan stank voor overlast zorgen. Hieronder lees je wat je kunt doen en tot wie je je kunt richten bij overlast.

Voor technische klachten kun je terecht bij onderhoud en reparatie.

 

Geluidsoverlast

Burengerucht is naast verkeer- en vliegtuiglawaai één van de belangrijkste oorzaken van geluidsoverlast. Waar mensen dicht op elkaar wonen is het bijna onmogelijk dat je nooit iets van elkaar hoort. Ga bij geluidsoverlast altijd eerst rustig praten met degene die de overlast veroorzaakt. Vaak blijkt dat deze zich helemaal niet realiseert dat anderen last van hem of haar hebben.
Hieronder staan wat tips waarmee je kunt voorkomen dat anderen overlast van jou ervaren.

Woningen kunnen gehorig zijn.

  • Doe daarom ‘s avonds laat en ’s morgensvroeg rustig op de trap en in de gangen.
  • Sla niet met de deuren.
  • Trek als je ’s nachts thuiskomt zo snel mogelijk je schoenen uit.
  • Gebruik als je ’s nachts naar muziek wilt luisteren de koptelefoon en zet geen harde muziek aan. Zo voorkom je dat je de buren wakker maakt.
  • Een feestje op z’n tijd is leuk. Maar informeer vooraf altijd even je buren. Zorg dat je gasten – als ze naar huis gaan – dit doen zonder de buren wakker te maken.
  • Als je bij warm weer de ramen openzet, let er dan op dat je de muziek niet te hard hebt aanstaan. De buren zitten over het algemeen niet op jouw muziekkeuze te wachten.
  • Ga niet op een mooie zomerse dag ’s avonds laat of ’s nachts gezellig op het balkon praten.
  • Kijk ook in de Informatiefolder vloerbedekking om te zien hoe je geluidsoverlast kunt beperken en welke voorwaarden er worden gehanteerd bij harde vloerbedekking.

Wat kun je doen als je overlast van je buren ervaart?

Vraag je altijd eerst af of je klacht redelijk is. Niet iedereen is even gevoelig voor geluidsprikkels. Ga bij je buren en andere omwonenden na of zij ook last hebben. Stel vast of de klacht vaak voorkomt of dat er maar af en toe overlast is. Wanneer je er van overtuigd bent dat je klacht gegrond is, volg dan onderstaand stappenplan en neem contact op met degene die de overlast veroorzaakt. Wacht hier niet te lang mee, want dan loop je het risico dat de ergernissen zich opstapelen. Zorg ervoor dat je rustig bent als je met de buren gaat praten.

Stappenplan overlast

In het stappenplan overlast vind je de ins en outs over wat te doen bij overlast van je buren. Je kunt er ook een voorbeeld van een logboek downloaden waarin je de frequentie van de klachten kunt bijhouden.

Ga naar de pagina
STAPPENPLAN OVERLAST

of download de pdf door op het plaatje te klikken

Wat te doen bij ernstige overlast

Schakel de politie direct in bij ernstige overlast zoals vandalisme, geweld en bedreiging. Let op: Het is belangrijk om in geval van ernstige overlast aangifte te doen bij de politie en dit in ieder geval schriftelijk te melden bij SHWJ (info@shwj.nl).
Bel bij spoed 112 en als het geen spoed is 0900 8844. Dringende zaken kun je ook melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.
Je kunt ook zelf een advocaat inhuren met ervaring met burenoverlast. De rechter kan regels vaststellen om de overlast te voorkomen of een boete (dwangsom) eisen.

Zorgen om je buren

Overlast kan ook veroorzaakt worden door buren met psychische problemen of een verslaving. Wanneer je je zorgen maakt om je buren, neem dan contact op met het meldpunt Zorg & Overlast (GGD).
ggdhm.nl  (telefoonnummer 0900 – 110 20 40)
ggdhm.nl/thema-s/category/zorg-en-overlast/
Op de website vooreenveiligthuis.nl lees je wat je kunt doen bij kindermishandeling of huiselijk geweld.

Woonfraude

Bij woonfraude verhuurt de huurder zijn woning onder zonder onze toestemming of woont hij niet in de woning. In de woning mag ook geen hennep gekweekt worden. Woonfraude kan overlast veroorzaken. Ook als je geen overlast ervaart, kun je woonfraude aan ons melden
via info@shwj.nl.

Overlast horeca en/of bedrijven

Ook bij geluidshinder of stankoverlast van horeca of bedrijven moet je zelf contact opnemen met degene die de overlast veroorzaakt.

Daarnaast kun je je klacht melden via de gemeente Leiden gemeente.leiden.nl

Tijdens werktijden (08.30 – 17.00 uur) kun je direct bellen met:
Een klacht over een horecagelegenheid 071 – 5165992
Een klacht over een evenement 071-5165144

Buiten kantoortijden is de Horeca- en evenementenklachtenlijn via een callcenter bereikbaar op 071-5167015

Tijdens kantooruren bij buitenevenementen kun je ook contact opnemen met nummer 14071.

Milieuoverlast

Heb je een klacht op het gebied van milieu? Bijvoorbeeld als je rook- of stankoverlast hebt. Dan kun je dit melden bij de Milieutelefoon. Jouw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan de verantwoordelijke.
De Milieutelefoon is dag en nacht bereikbaar via 088 833 35 55 voor (bedrijfs)meldingen, milieuklachten en overlast in de provincie Zuid-Holland, zoals: stank, stof, lawaai, rook of bodem- of luchtverontreiniging.
www.zuid-holland.nl/onderwerpen/milieu/klachten-meldingen/