Random image

Stappenplan Overlast

Vraag je altijd eerst af of je klacht redelijk is. Niet iedereen is even gevoelig voor geluidsprikkels. Ga bij je buren en andere omwonenden na of zij ook last hebben. Stel vast of de klacht vaak voorkomt of dat er maar af en toe overlast is. Wanneer je er van overtuigd bent dat je klacht gegrond is, volg dan onderstaand stappenplan en neem contact op met degene die de overlast veroorzaakt. Wacht hiermee niet te lang, want dan loop je het risico dat de ergernis zich opstapelt. Zorg ervoor dat je rustig bent als je met de buren gaat praten.

Stap 1: Ga eens met uw buren praten.

Praten met je buren helpt vaak heel goed. Een paar tips:

  • Wacht niet te lang voor je met je buur gaat praten.
  • Je kunt beter niet gaan praten als je heel boos bent. Kies een moment dat je rustig bent.
  • Denk vooraf goed na over wat je wilt zeggen. Waar stoort je je precies aan. En wanneer en waarom?
  • Vraag je buren of het een goed moment is om met ze te praten.
  • Werk samen met je buren: maak samen afspraken en zoek samen een oplossing.
  • Vraag ook aan je buren of zij weleens last van jouw hebben.
  • Spreek bijvoorbeeld af op welke tijdstippen er op muziekinstrumenten gespeeld mag worden en op welke tijdstippen de muziek en/of tv zacht gezet moet worden.

Stap 2: Bemiddeling

Stap 3: SHWJ inschakelen

Wanneer je het gevoel hebt dat je er zelf alles aan gedaan hebt om met de overlastveroorzaker tot een oplossing te komen zonder dat dit tot resultaten heeft geleid, dan kun je de overlast schriftelijk bij de SHWJ melden.  Het moet dan wel zo zijn dat:

  • de buren die de overlast veroorzaken, huurder zijn van SHWJ
  • het om overlast gaat die iedereen ernstig zou vinden.
  • Je kunt aantonen dat je de stappen 1 en 2 hebt doorlopen.

Ja, ik heb de stappen 1 en 2 doorlopen en ik wil overlast melden

Voor de melding kun je het Logboek Overlast (word) (pdf) gebruiken.

Je kunt de overlast niet anoniem melden. Wij zorgen er wel voor dat niemand je naam te weten komt zonder jouw toestemming.

In het Logboek Overlast (word) (pdf) geef je aan wie de veroorzaker is en of anderen ook overlast ervaren. Beschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en geef aan op welke dagen en tijdstippen er sprake is geweest van overlast.(datum, tijd, tijdsduur). Meld ook welke acties je zelf hebt ondernomen. Deze korte aantekeningen kunnen later als bewijs gebruikt worden. Als  er meerdere bewoners zijn die dezelfde problemen ervaren, stuur dan allemaal apart een Logboek Overlast  formulier naar de SHWJ. De SHWJ begint een onderzoek en kan bijvoorbeeld doorverwijzen, een waarschuwing sturen of nog een keer met de buren gaan praten.

Let op: de sfeer wordt er niet altijd beter op als u SHWJ inschakelt. Denk er dus goed over na.
Wij zullen vervolgens proberen te bemiddelen en er bij de huurder op aandringen dat hij stopt met het veroorzaken van overlast.

Bij het bestrijden van overlast zijn onze middelen beperkt. Iemand die wel eens overlast veroorzaakt kan niet zo maar uit zijn huis worden gezet. Hiervoor is juridisch bewijs nodig. Daarom is het belangrijk dat je de klachten schriftelijk bij ons en indien het om ernstige klachten gaat het ook aan de politie meldt.

Stap 4: Juridische procedures

In het uiterste geval kan SHWJ een juridische procedure starten. De klachten moeten dan heel ernstig zijn en er moet voldoende bewijs zijn. Waarschuw bij veelvuldige ernstige overlast altijd de politie. Dit is erg belangrijk voor de bewijslast bij een eventuele juridische procedure.
Omdat wonen een door het huurrecht beschermd belang is zal de rechter pas tot uitzetting overgaan als er aangetoond kan worden dat er serieus geprobeerd is het conflict op te lossen en er veelvuldig sprake is geweest van ernstige overlast..
Een juridische procedure duurt lang en u krijgt niet altijd gelijk van de rechter. U kunt meestal ook niet anoniem blijven.

Ik Huur Een Woning

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels. Deze regels gelden voor e-mailverkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor. De huisregels zijn te vinden in het onderstaande document.