Garantstelling huurbetaling

Als bij de inkomenscheck blijkt dat je over onvoldoende inkomen beschikt om de maandelijkse huur te kunnen betalen, dan kom je (in principe) niet in aanmerking voor onze woningen. Je kunt wel bij de S.H.W.J. ingeschreven blijven en ons bellen zodra je inkomenssituatie veranderd is.

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om iemand anders, bijvoorbeeld je ouders, financieel garant voor de huurbetaling te laten staan.
Download het formulier Financiële garantstelling

Lever het formulier samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de garantsteller bij de S.H.W.J. in.

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels.

Deze regels gelden voor zowel e-mail verkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor.

De huisregels zijn te vinden in het document  Huisregels bij contact en communicatie met medewerkers

Back to Top