Random image

Doorstromen binnen de SHWJ

Veel huurders ontgroeien binnen een paar jaar de starterswoningen van de SHWJ en stromen na verloop van tijd door naar een woning via Huren in Holland Rijnland of naar een eigen koopwoning.

Wie komt in aanmerking voor doorstromen

Als dit voor jou (nog) geen optie is, kun je je inschrijven voor doorstroming naar een grotere woonruimte van de SHWJ. In principe kun je doorstromen van een kleine eenkamerwoning naar een grote eenkamerwoning, of van een eenkamerwoning naar een tweekamerwoning (als je gaat samenwonen met partner). Niet alle woningen komen in aanmerking voor doorstroming. Inschrijven voor doorstroming kan vanaf zes maanden nadat het huurcontract is ingegaan.

Voorwaarden voor doorstromen

Let op! Doorstromen kan alleen als er geen huurschulden zijn en je geen overlast hebt veroorzaakt. Bij doorstroming gelden wachttijden. Voordat we je laten doorstromen moet je ons een bewijs aanleveren dat je ingeschreven staat bij Huren in Holland Rijnland en uit dit bewijs moet blijken dat je minimaal hetzelfde aantal jaren ingeschreven staan bij Huren in Holland Rijnland als dat je bij ons huurt.

NB. Bij inschrijving vanaf 26 jaar voor doorstromen kom je waarschijnlijk niet meer in aanmerking voor een grotere woning. Dit i.v.m. de bereikte leeftijdsgrens van 28 jaar na een minimale wachttijd van 2 jaar.

Nieuws

Ik Huur Een Woning

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels. Deze regels gelden voor e-mailverkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor. De huisregels zijn te vinden in het onderstaande document.