Random image

Onderhuur

Onderhuur is nooit toegestaan. Als we constateren dat je je woning hebt onderverhuurd, laten we je contract ontbinden. Onder bepaalde voorwaarden is het wel mogelijk om tijdelijk een huisbewaarder voor je woning aan te stellen.

Huisbewaarderschap

In je huurcontract is aangegeven dat je zelf in de woning moet wonen. Bij tijdelijke afwezigheid mag je je woning onder bepaalde voorwaarden voor maximaal een half jaar in gebruik geven aan een huisbewaarder. Verlenging met een half jaar is in sommige gevallen mogelijk. Voor het huisbewaarderschap moet je altijd toestemming van de SHWJ krijgen.

Als huurder blijf je zelf aansprakelijk voor de huurbetalingen en alle andere verplichtingen die uit je huurovereenkomst voortvloeien. Na beëindiging van het huisbewaarderschap heeft de huisbewaarder geen enkele recht op de woning of vervangende woonruimte. Als er tijdens jouw afwezigheid sprake is van wangedrag van de huisbewaarder, dan zijn wij gerechtigd de huisbewaarder te sommeren de woning te verlaten.

Klik hier voor formulier huisbewaarderschap.

Huisbewaarderschap en huurtoeslag

Let op! Het huisbewaarderschap kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag die je ontvangt. We raden je daarom aan om je hier voor je vertrek door de BelastingTelefoon (0800-0543) over te laten informeren. Zo voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt te staan.

Ik Huur Een Woning