Nieuwbouwproject Ter Haarkade

Het woningbezit van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) staat op dit moment op ruim 800 woningen.

In 2018 zijn we de samenwerking met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling (TBVO) te Arnhem aangegaan voor het ontwikkelen van een nieuwbouw project met een 43-tal appartementen aan de Ter Haarkade 1 in Leiden.

Ondanks de aanwinst en de gereedkoming van de nieuwbouw De Verleyding in maart 2018 is er de nog steeds stijgende vraag naar woningen voor werkende jongeren. Hierdoor is er ruimte voor een nieuw woningbouw project. Na verschillende casestudies zijn concrete uitgangspunten geformuleerd waardoor er aan dit project vorm gegeven kon worden. Uiteraard betreft het bij dit nieuwe project wederom de bouw van sociale huurwoningen.

Wanneer je een woning zoekt en een kind hebt of verwacht, dan raden we je aan om je in te schrijven bij

hureninhollandrijnland.nl.

Bij de SHWJ huisvesten we geen huishoudens die al een kind/kinderen hebben of verwachten.