Hier bouwt de SHWJ 46 woningen voor jongeren

  • Opdrachtgever: SHWJ
  • Aannemer: du Prie
  • Elektra installateur: Van Duivenvoorden
  • Werktuigbouwkundig installateur: Putman
  • Architect: Mulderblauw
  • Constructeur: IOB
  • Projectmanagement: BouwteamP&O

Start bouw 46 sociale huurwoningen voor jongeren in Leiden
Na jaren van voorbereiding zal Elco Brinkman, tot 1 juli 2013 voorzitter van bouwend Nederland, op 20 maart rond 16.30 uur het officiële startsein geven voor de bouw van 46 huurwoningen voor jongeren in Leiden in opdracht van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. (SHWJ)

Ondanks de zware tegenwind in de bouw en de grote problemen in de corporatiesector gaat de SHWJ door met het bouwen van sociale huurwoningen voor haar doelgroep. Met dit project biedt de SHWJ starters op de woningmarkt de kans om zelfstandig in Leiden te gaan wonen.

De Rijnoeverflat
Het gaat hier om een aanbouw van 46 één- en tweekamerunits naast, op en onder de bestaande Rijnoeverflat. De bestaande flat van 35 units zal worden opgetopt met een verdieping van 5 appartementen. Onderaan in de plint zullen de bergingen plaats maken voor 7 woningen die hierdoor direct aan het water komen te liggen. Naast de bestaande flat aan de waterkant zal een nieuwe flat van 8 verdiepingen met in totaal 34 eenheden worden gebouwd.

De bouw
De 46 huurwoningen zijn ontworpen door Mulderblauw architecten uit Zoeterwoude en worden gebouwd door aannemer Du Prie bouw en ontwikkeling b.v. uit Leiden. Om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving te beperken en de bouwtijd drastisch te verkorten wordt voor de nieuwbouw gebruik gemaakt van een prefab betonnen casco en een prefab houtskelet top verdieping. De extra verdieping op de bestaande flat wordt gemaakt van prefab houtskelet units.

De verwachting is dat de bouw voor het einde van het jaar zal zijn afgerond.

De woningen
De bij de SHWJ ingeschreven woningzoekende zijn enthousiast over het aanbod, de mooie locatie en de goede prijs-kwaliteitsverhouding van de woningen. Alle woningen vallen onder de huurtoeslaggrens. Meer dan de helft van de appartementen kijkt uit over het water van de Nieuwe Rijn/ Galgenwater met uitzicht op het centrum van Leiden. Alle woningen hebben een eigen balkon waarbij voor de woningen op de topverdieping door de terugspringende gevellijn extra buitenruimte word gecreëerd.

Bestaande situatie

Toekomstige situatie

Samen met gemeenten Leiden en Leiderdorp en andere sociale samenwerkingspartners heeft de SHWJ convenant ‘Snelle hulp bij Schulden’ getekend .

Het doel is om door een vroege signalering van schuld problematiek  te voorkomen dat schulden zo oplopen dat het onmogelijk word om een regeling te treffen en hulp te bieden.

De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam ‘Snelle hulp bij Schulden’, een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldproblematiek weg te nemen.

Aangesloten partijen

De partijen die zich hebben aangesloten zijn gemeente Leiden en Leiderdorp, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sociale Verzekeringsbank, Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD- Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, Portaal, de Sleutels, Stichting Huisvesting Werkenden Jongeren en Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.

Wanneer je een woning zoekt en een kind hebt of verwacht, dan raden we je aan om je in te schrijven bij hureninhollandrijnland.nl. Bij de SHWJ huisvesten we geen huishoudens die al een kind/kinderen hebben of verwachten.

Nieuwsbrief Artikelen

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels. Deze regels gelden voor e-mailverkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor. De huisregels zijn te vinden in het onderstaande document.

In de Media
No results found.