Het Groene Hart, het begeerde land

Vanaf maandag 3 oktober is de nieuwe vierdelige serie Het Groene Hart, het begeerde land te zien op TV West en online. In deze serie gaat programmamaker Erik Kooyman op rondreis door het Groene Hart.

Bekijk de documentaire reeks op TV West

Het Groene Hart

In de Vroege Middeleeuwen werd Holland alleen bewoond op de hogere duingronden langs de kust en op de oeverwallen langs de rivieren. Voor de rest bestond het gebied uit veengronden die vrijwel onbewoond waren.

Door een groeiende bevolking ontstond de behoefte aan landbouwgronden en werd de moerassige veengrond door ontwatering  geschikt gemaakt voor landbouw, veehouderij en het winnen van turf om de groeiende bevolking van voedsel, onderdak en verwarming te kunnen voorzien.

Dit nam aanvang in de zogenoemde tijd van de Grote Ontginning (rond het jaar 1000). In de middeleeuwen ontstond er een ring van steden rond het uitgestrekte waterrijke veenweidegebied. Dit gebied kreeg in de tweede helft van de twintigste eeuw de benaming ‘het Groene Hart’ en de steden noemde men de Randstad.

Nu in de 21e eeuw staan we voor nieuwe uitdagingen.

De stikstofcrisis, de woningbouwcrisis en de klimaatcrisis zorgen voor de nodige onrust en komen samen in het Groene Hart. Door gebrek aan woningen lopen dorpen leeg en vertrekt de jeugd naar de stad.  Er is behoefte aan woningen. Bedrijventerreinen worden omgevormd tot woonwijken maar er zijn geen alternatieve locaties voor de verdwijnende bedrijventerreinen.

Waar het Groene Hart ooit is ontstaan uit noodzaak is er nu weer een noodzaak om hier kritisch naar te kijken.  Er moet iets gebeuren, maar wat? En kan dit met behoud van het Groene Hart? Er spelen vele belangen en emoties rond dit dossier. Zijn er oplossingen te bedenken die alle vakjes aantikken?

In deze serie wordt er een verkenning gemaakt over de problematiek rond het Groene Hart.

Arie Feij, directeur SHWJ, geeft in deze documentaire serie zijn visie op een integrale aanpak van het probleem.

Over de SHWJ

De Stichting Huisvesting Werkende Jongeren in Leiden bestaat 50 jaar. Het concept dat de stichting hanteert geeft jongeren vanaf 18 t/m 27 jaar een kans op een betaalbare huurwoning. Binnen 7 jaar moeten de jongeren doorstromen en plaats maken voor nieuwe jongeren, dus geen kans op scheef wonen. Jongeren uit de regio Leiden kunnen zich inschrijven voor een woning in Leiden. Bij de SHWJ rekenen we de volgende gemeenten tot de Leidse regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Teylingen, Noordwijk, Katwijk en Kaag en Braassem.

De SHWJ is door diverse partijen in de Leidse Regio benaderd om ook daar actief te worden met het aanbieden van jongerenwoningen ter plaatse.

Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkelingen om ook lokaal in de regio in het aanbod voor jongeren te kunnen voorzien.

Meer nieuws in de media

Berichten in willekeurige volgorde

Start Feestjaar SHWJ

Met een sprong door het papieren doek werd het jubileumboek onder het toeziend oog van voorzitter Rob Lever uitgereikt aan Fleur Spijker, wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen. Op 15…

Verleyding

Verleyding Ten Brinke Vastgoedontwikkeling te Arnhem heeft afgelopen jaar de locatie van het project De Verleyding van ontwikkelaar La Linea Leiden overgenomen en verkocht aan de SHWJ. Het project De…

SHWJ map

De map met een overzicht van waar alle locaties van de SHWJ te vinden zijn,  is alleen te zien op de wat grotere platforms. Open de SHWJ website op een…

Uitbreiding Jongerenwoningen bij de SHWJ

Uitbreiding Jongerenwoningen bij de SHWJ Anno 2012 levert de SHWJ nog steeds een belangrijke bijdrage aan betaalbare woonruimte voor jongeren in Leiden. Het aantal inschrijvingen van woningzoekenden die zich bij…

Eerste paal Rijnoeverflat Nieuwbouw

Eerste paal Rijnoeverflat Nieuwbouw Op 20 maart 2013 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw aan de Rijnoever. Op deze plek bouwt de SHWJ nieuwe appartementen voor werkende jongeren.…

SHWJ 50 jaar

SHWJ – 50 jaar jong Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) werd opgericht. In die vijftig jaar hebben wij altijd vooruitgekeken. Er…

Convenant Snelle hulp bij schulden

Snelle hulp bij Schulden Samen met gemeenten Leiden en Leiderdorp en andere sociale samenwerkingspartners heeft de SHWJ convenant ‘Snelle hulp bij Schulden’ getekend . Het doel is om door een…

SHWJ gaat bouwen

Hier bouwt de SHWJ 46 woningen voor jongeren Opdrachtgever: SHWJ Aannemer: du Prie Elektra installateur: Van Duivenvoorden Werktuigbouwkundig installateur: Putman Architect: Mulderblauw Constructeur: IOB Projectmanagement: BouwteamP&O Start bouw 46 sociale huurwoningen…

Update Project ter Haarkade

Nieuwbouwproject Ter Haarkade Het woningbezit van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (SHWJ) staat op dit moment op ruim 800 woningen. In 2018 zijn we de samenwerking met Ten Brinke Vastgoedontwikkeling…