Verleyding

Ten Brinke Vastgoedontwikkeling te Arnhem heeft afgelopen jaar de locatie van het project De Verleyding van ontwikkelaar La Linea Leiden overgenomen en verkocht aan de SHWJ.

Het project De Verleyding is het braakliggende perceel tegen het spoor, gelegen tussen de Lucebertstraat en de Toussaintkade. La Linea Leiden is het samenwerkingsverband van Blauwhoed Groep en Strukton Ontwikkeling dat in de afgelopen jaren de ontwikkeling van het gebied Haagwegterrein verzorgd heeft, waar het project De Verleyding onderdeel van uit maakt.

Gedurende de ontwikkeling van De Verleyding heeft Ten Brinke Lubbers Projectontwikkeling (TBL) een ontwerp- en realisatieovereenkomst met de SHWJ gesloten. Het project bestaat uit totaal 112 appartementen, waarvan 20 eenkamer appartementen van ca. 30 m2 woonoppervlak en 92 tweekamerappartementen van ca. 45 m2 woonoppervlak en ongeveer 60 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Na realisatie van het gebouw is de SHWJ eigenaar van het pand en zullen wij de verhuur van de woningen verzorgen. De planning is het project begin 2018 op te leveren. Te zijner tijd zullen wij nader informatie verstrekken over de huurmogelijkheden.

De laatste maanden is hard doorgewerkt aan de nieuwe planvorming van het project. Het project De Verleyding is binnen de bestaande kaders, die voorheen met gemeente Leiden zijn afgesproken, opnieuw ontwikkeld. Het gebouw heeft een nieuwe uitstraling gekregen en is afgestemd op de wensen en eisen van de SHWJ.

Alvorens de plannen in de openbaarheid te brengen, heeft TBL op maandagavond 9 mei jl. onder andere de direct omwonenden en de Initiatiefgroep Haagwegterrein uitgenodigd en geïnformeerd over de ontwikkelingen. De op deze avond gepresenteerde beelden zijn in dit bericht weergegeven.

Heeft u naar aanleiding van deze beelden vragen, neem dan contact op met de ontwikkelaar van dit plan via infotbvo@tenbrinke.com onder vermelding van De Verleyding te Leiden.