Inschrijving SHWJ bijwerken

Je bent naar deze pagina verwezen omdat je één of meerdere bijlagen niet of niet volgens de hieronder gestelde criteria hebt aangeleverd en je account op ‘Inschrijving niet actief’ staat.

Lees de aanwijzingen voor de bijlagen die je (opnieuw) moet uploaden goed door.
Wanneer je een ziet kun je hierop klikken voor een uitgebreide uitleg of informatie over dat onderdeel.
Bij onvolledige of onjuiste aanlevering ben je niet ingeschreven.

We raden je aan om je instellingen en bijlagen niet op mobiel bij te werken maar op een laptop- of desktopcomputer.

Je upload de gevraagde bijlagen via  (1)   Wijzig gegevens in het tabblad bijlagen, Wijzig gegevens in het tabblad bijlagen.

Lukt het je om één of andere reden niet om een bijlage te uploaden,  (2) maak dan een ticket aan op de portal. Stuur geen mail.

=========Hoe lever je de bijlagen aan========

Bijlage 1. Bewijs identiteit

Aan de hand van een veilige kopie van een   identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
Dit document moet veilig worden gescand en geüpload.

In het algemeen:

1A. Een veilige kopie van je identiteitsbewijs maak je zo:

  1. Maak in de kopie je Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  2. Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  3. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  4. Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/ voor uitgebreide informatie en download de Kopie-ID app.
De SHWJ neemt geen verantwoording voor onveilig aangeleverde documenten.

Upload een pdf, png, of  jpg (bestand moet leesbaar zijn, anders volgt er geen inschrijving)

1B. Upload een selfie  selfie. (in kleur)

Laat zien wie je bent.

Upload een pdf, png, of  jpg (bestand moet leesbaar zijn, anders volgt er geen inschrijving)

Bijlage 2. Bewijs van Woon of Werkbinding

Om in aanmerking te komen voor een woning bij de SHWJ moet je een werk- of woonbinding van tenminste twee jaar met de   Leidse Regio of je hebt in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar in Leiden gewoond.

Uitzonderingen:
Als je voor je studie aan de universiteit of het HBO al tenminste 2 jaar in de Leidse regio hebt gewoond en verder aan de algemene inschrijfvoorwaarden voldoet, dan kun je je ook bij de SHWJ inschrijven.

In het geval dat je een baan krijgt in Leiden en tenminste 60 km buiten Leiden woont, maar verder wel voldoet aan de algemene inschrijfvoorwaarden kun je je ook inschrijven bij de SHWJ.

Zit je op het MBO, dan kun je je direct inschrijven bij de SHWJ en gelden er geen restricties.

Woonbinding via Mijn Overheid

Een bewijs van Woonbinding kun je gratis opvragen via mijn.overheid.nl , dit kan via je DigiD app.

Wanneer je bent ingelogd klik je op “identiteit”,

Vervolgens klik je op “bekijk persoonsgegevens”. Hier zie je al je NAW gegevens. In deze pagina staat je hele adres historie per datum.

Meer uitleg en voorbeeld

klik hier voor meer uitleg en een voorbeeld

Via Mijn Overheid
Via Basis Registratie Personen van jouw gemeente

Woonbinding:
Je kunt je woon- of werkbinding aantonen aan de hand van een uittreksel (van de historische woongegevens) uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Als je op dit ogenblik korter dan twee jaar in Leiden woont, maar aangeeft dat je in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar in Leiden geregistreerd bent geweest, dan moet je dit eveneens aantonen op basis van een uittreksel (van de historische woongegevens) uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Bij de gemeente Leiden kun je het uittreksel uit de BRP aan het loket ophalen, dan wel schriftelijk of online bestellen.

Zie voor meer informatie: Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) Gemeente Leiden

Upload een pdf, png, of  jpg (bestand moet leesbaar zijn, anders volgt er geen inschrijving)

N.B. De leges voor een uittreksel kunnen per gemeente verschillen.

Woon je niet in Leiden maar wel in één van de aangesloten gemeenten?
Zoek dan op internet naar :Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) gemeente (Jouw gemeente)

Werkbinding:
Je kunt ook  een arbeidsovereenkomst of een recente loonstrook waarop is aangegeven wanneer je bij de werkgever in dienst bent getreden als bewijs van woon- of werkbinding uploaden.

Bijlage 3. Bewijs van inkomen

Dit kan zijn:

  • Een kopie van je meest recente jaaropgave en een kopie van je meest recente loonstrook;
  • Of een kopie IB-60 verklaring van de belastingdienst;
  • Of een kopie bewijs van ontvangst uitkering;
  • Of een bewijs ontvangst studiefinanciering.

Upload een pdf, png, of  jpg (bestand moet leesbaar zijn, anders volgt er geen inschrijving)

Bijlage 4. Bewijs inschrijving hureninhollandrijnland.nl

Bewijs van inschrijving bij HurenInHollandRijnland.

Upload een pdf, png, of  jpg (bestand moet leesbaar zijn, anders volgt er geen inschrijving)

Ik heb alles aangepast, wat nu?

Wanneer je alles hebt aangepast, zullen wij binnen enkele weken je aanpassingen controleren. Als alles goed is aangeleverd wordt je status aangepast naar ‘Woningzoekend’.

Inschrijving niet actief, woningzoekenden en huurder SHWJ  hebben eigen uitgebreide handleidingen.