Random image

Waterschapsbelastingen Hoogheemraadschap Rijnland

Huurders van een zelfstandige woning krijgen ieder jaar een aanslag zuiveringsheffing en een aanslag heffing ingezetenen van het Hoogheemraadschap Rijnland .

Op de website van het Hoogheemraadschap kunt je lezen waarom je de heffingen opgelegd krijgt en hoe hoog de heffingen in jouw geval zijn.

Klik voor meer informatie over de heffingen van het Hoogheemraadschap op de volgende link:

http://www.rijnland.net

Kwijtschelding heffingen Hoogheemraadschap aanvragen

Huurders met een laag inkomen komen vaak in aanmerking voor kwijtschelding van de heffingen van het Hoogheemraadschap. In de praktijk blijkt dat veel huurders van het SHWJ de heffingen van het Hoogheemraadschap niet hoeven te betalen. Het aanvragen van kwijtschelding is dus zeker de moeite waard!

De heffing en kwijtschelding voor het hoogheemraadschap is ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Klik voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding op de volgende link:
Kwijtschelding aanvragen

Bezwaar tegen de aanslag maken

Als je denkt dat je ten onrechte wordt aangeslagen of voor een verkeerd bedrag bent aangeslagen, dan kun je online een bezwaarschrift indienen via de BSGR.

Meer informatie over het aanvragen van een bezwaarschrift vind je onder de volgende link:
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Wanneer je niet over DigiD beschikt kun je ook een online bezwaarschrift indienen.

Ik Huur Een Woning

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels. Deze regels gelden voor e-mailverkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor. De huisregels zijn te vinden in het onderstaande document.