Random image

Gemeentebelastingen

Huurders van een zelfstandige woning worden ieder jaar door de gemeente Leiden aangeslagen voor de riool- en afvalstoffenheffing. Deze heffingen moet je zelf direct aan de gemeente Leiden voldoen.

Wat kosten de gemeentebelastingen

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de grootte van je huishouden. Meer informatie over de riool- en afvalstoffenheffing vind je op de website van de gemeente Leiden.

Rioolheffing
Gemeente Leiden Rioolheffing

Afvalstoffenheffing
Gemeente Leiden Afvalstoffenheffing

Kwijtschelding gemeentebelasting aanvragen

Huurders met een laag inkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding van de riool- en afvalstoffenheffing. In de praktijk blijken veel huurders van het SHWJ kwijtschelding te krijgen. Het aanvragen van kwijtschelding is dus zeker de moeite waard! Klik voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding op de volgende link:
Kwijtschelding gemeentebelasting Leiden

Bezwaarschrift indienen

Als je denkt dat je ten onrechte door de gemeente wordt aangeslagen of voor een verkeerd bedrag bent aangeslagen, dan kunt je een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Klik voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift op de volgende link:
Bezwaarschrift indienen gemeente Leiden

Ik Huur Een Woning

Contact en Communicatie

In de communicatie tussen ons en onze (toekomstige) huurders hanteert de SHWJ een aantal strikte gedragsregels. Deze regels gelden voor e-mailverkeer, telefonisch contact of persoonlijk contact met onze medewerkers en/of bedrijven die ons vertegenwoordigen op locatie of kantoor. De huisregels zijn te vinden in het onderstaande document.