Uitbreiding Jongerenwoningen bij de SHWJ

Anno 2012 levert de SHWJ nog steeds een belangrijke bijdrage aan betaalbare woonruimte voor jongeren in Leiden. Het aantal inschrijvingen van woningzoekenden die zich bij de SHWJ inschrijven is in de afgelopen jaren ook flink toegenomen. Hierdoor werd het weer tijd om naar nieuwe mogelijkheden te gaan kijken om de woningen voor jongeren uit te breiden om de wachttijden in te kunnen korten.

Uitbreiding Jongerenwoningen

De SHWJ heeft Mulderblaauw architecten de opdracht gegeven om de mogelijkheid voor nieuwe appartementen te onderzoeken op locatie Morsweg Rijnoever. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het plan om 46 woonunits aan de SHWJ toe te voegen.

De bestaande flat aan de Morsweg zal worden opgeknapt en aangepast en ernaast verrijst een nieuwbouw appartementen complex. In totaal worden er 46 woningen toegevoegd. De bestaande flat zal met een verdieping worden opgehoogd en de bergruimte op de begane rond gaat plaats maken voor 7 nieuwe appartementen (direct aan het water!).
De tekeningen hieronder geven een beeld van de aanpassingen en de nieuwbouw op de Morsweg.

Bestaande situatie

Toekomstige situatie