Random image

Stappenplan Overlast

Stap 1: Ga eens met uw buren praten.

Praten met je buren helpt vaak heel goed. Een paar tips:

  • Wacht niet te lang voor je met je buur gaat praten.
  • Je kunt beter niet gaan praten als je heel boos bent. Kies een moment dat je rustig bent.
  • Denk vooraf goed na over wat je wilt zeggen. Waar stoort je je precies aan. En wanneer en waarom?
  • Vraag je buren of het een goed moment is om met ze te praten.
  • Werk samen met je buren: maak samen afspraken en zoek samen een oplossing.
  • Vraag ook aan je buren of zij weleens last van jouw hebben.
  • Spreek bijvoorbeeld af op welke tijdstippen er op muziekinstrumenten gespeeld mag worden en op welke tijdstippen de muziek en/of tv zacht gezet moet worden.

Stap 2: Bemiddeling

Komt je er samen niet uit? Neem contact op met een organisatie voor buurtbemiddeling zoals:

Stap 3: SHWJ inschakelen

Wanneer je het gevoel hebt dat je er zelf alles aan gedaan hebt om met de overlastveroorzaker tot een oplossing te komen zonder dat dit tot resultaten heeft geleid, dan kun je de overlast schriftelijk bij de SHWJ melden.  Het moet dan wel zo zijn dat:

  • de buren die de overlast veroorzaken, huurder zijn van SHWJ
  • het om overlast gaat die iedereen ernstig zou vinden.
  • Je kunt aantonen dat je de stappen 1 en 2 hebt doorlopen.

 

Ja, ik heb de stappen 1 en 2 doorlopen en ik wil overlast melden:
Voor de melding kun je het Logboek Overlast (word) (pdf) gebruiken.

Je kunt de overlast niet anoniem melden. Wij zorgen er wel voor dat niemand je naam te weten komt zonder jouw toestemming.

In het Logboek Overlast (word) (pdf) geef je aan wie de veroorzaker is en of anderen ook overlast ervaren. Beschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en geef aan op welke dagen en tijdstippen er sprake is geweest van overlast.(datum, tijd, tijdsduur). Meld ook welke acties je zelf hebt ondernomen. Deze korte aantekeningen kunnen later als bewijs gebruikt worden. Als  er meerdere bewoners zijn die dezelfde problemen ervaren, stuur dan allemaal apart een Logboek Overlast  formulier naar de SHWJ. De SHWJ begint een onderzoek en kan bijvoorbeeld doorverwijzen, een waarschuwing sturen of nog een keer met de buren gaan praten.

Let op: de sfeer wordt er niet altijd beter op als u SHWJ inschakelt. Denk er dus goed over na.
Wij zullen vervolgens proberen te bemiddelen en er bij de huurder op aandringen dat hij stopt met het veroorzaken van overlast.

Bij het bestrijden van overlast zijn onze middelen beperkt. Iemand die wel eens overlast veroorzaakt kan niet zo maar uit zijn huis worden gezet. Hiervoor is juridisch bewijs nodig. Daarom is het belangrijk dat je de klachten schriftelijk bij ons en indien het om ernstige klachten gaat het ook aan de politie meldt.

Stap 4: Juridische procedures

In het uiterste geval kan SHWJ een juridische procedure starten. De klachten moeten dan heel ernstig zijn en er moet voldoende bewijs zijn. Waarschuw bij veelvuldige ernstige overlast altijd de politie. Dit is erg belangrijk voor de bewijslast bij een eventuele juridische procedure.
Omdat wonen een door het huurrecht beschermd belang is zal de rechter pas tot uitzetting overgaan als er aangetoond kan worden dat er serieus geprobeerd is het conflict op te lossen en er veelvuldig sprake is geweest van ernstige overlast..
Een juridische procedure duurt lang en u krijgt niet altijd gelijk van de rechter. U kunt meestal ook niet anoniem blijven.

Back to Top