Convenant Snelle hulp bij schulden

Categories Algemeen

Snelle hulp bij schulden

Samen met gemeenten Leiden en Leiderdorp en andere sociale samenwerkingspartners heeft de SHWJ convenant ‘Snelle hulp bij Schulden’ getekend .

Het doel is om door een vroege signalering van schuld problematiek  te voorkomen dat schulden zo oplopen dat het onmogelijk word om een regeling te treffen en hulp te bieden.

De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam ‘Snelle hulp bij Schulden’, een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldproblematiek weg te nemen.

Aangesloten partijen

De partijen die zich hebben aangesloten zijn gemeente Leiden en Leiderdorp, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sociale Verzekeringsbank, Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD- Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, Portaal, de Sleutels, Stichting Huisvesting Werkenden Jongeren en Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.


Back to Top