De Woningen
Bilderdijkstraat Breestraat Groenhazengracht groenhoven
 

belastingen

Huurders van een zelfstandige woning krijgen ieder jaareen aanslag zuiveringsheffing en een aanslag heffing ingezetenen van het Hoogheemraadschap Rijnland .

Op de website van het Hoogheemraadschap kunt je lezen waarom je de heffingen opgelegd krijgt en hoe hoog de heffingen in jouw geval zijn.

Klik voor meer informatie over de heffingen van het Hoogheemraadschap op de volgende link:

http://www.rijnland.net

Kwijtschelding heffingen Hoogheemraadschap aanvragen
Huurders met een laag inkomen komen vaak in aanmerking voor kwijtschelding van de heffingen van het Hoogheemraadschap. In de praktijk blijkt dat veel huurders van het SHWJ de de heffingen van het Hoogheemraadschap niet hoeven te bealen. Het aanvragen van kwijtschelding is dus zeker de moeite waard!

De heffing en kwijtschelding voor het hoogheemraadschap is ondergebracht bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Klik voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding op de volgende link:
http://www.bsgr.nl/bsgr/

Bezwaar tegen de aanslag maken
Als je denkt dat je ten onrechte wordt aangeslagen of voor een verkeerd bedrag bent aangeslagen, dan kun je online een bezwaarschrift indienen bij het Hoogheemraadschap Rijnland.

Meer informatie over het aanvragen van een bezwaarschrift vind je onder de volgende link:
http://www.bsgr.nl/bsgr/meer-weten/bezwaar-en-beroep.html