De Woningen
Bilderdijkstraat Breestraat Groenhazengracht groenhoven
 

lachende mensen

Huurders van een zelfstandige woning worden ieder jaar door de gemeente Leiden aangeslagen voor de riool- en afvalstoffenheffing. Deze heffingen moet je zelf direct aan de gemeente Leiden voldoen.

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de grootte van je huishouden. Meer informatie over de riool- en afvalstoffenheffing vind je op de website van de gemeente Leiden.

Rioolheffing
http://gemeente.leiden.nl

Afvalstoffenheffing
http://gemeente.leiden.nl

Kwijtschelding gemeentebelasting aanvragen

Huurders met een laag inkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding van de riool- en afvalstoffenheffing. In de praktijk blijken veel huurders van het SHWJ kwijtschelding te krijgen. Het aanvragen van kwijtschelding is dus zeker de moeite waard!

Klik voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding op de volgende link:
http://gemeente.leiden.nl

Bezwaarschrift indienen

Als je denkt dat je ten onrechte door de gemeente wordt aangeslagen of voor een verkeerd bedrag bent aangeslagen, dan kunt je een bezwaarschrift bij de gemeente indienen.

Klik voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift op de volgende link:
http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/bezwaar-en-beroep/

een bezwaarschrift formulier kun je hier downloaden:
http://gemeente.leiden.nl