De Woningen
Bilderdijkstraat Breestraat Groenhazengracht groenhoven
 

lachende mensen

Inschrijven bij de SHWJ.

open pdf Download het inschrijfformulier.

open pdf Download handleiding aanleveren inschrijving bij WoningNet Holland Rijnland


Garantstelling

open pdf Download het formulier Financiële garantstelling


Betalingsregeling

In veel gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een schriftelijk verzoek indienen en aangeven welk bedrag je maandelijks wil aflossen.

open pdf Betalingsregeling huurachterstand.

open pdf Betalingsregeling bijkomende kosten


.Huuropzegging

De huur moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Dit kan per brief. Maar je kunt ook een huuropzeggingsformulier downloaden. Dit is wel zo makkelijk.
open pdf Klik hier om het formulier te downloaden.

Overname van goederen
Bij de eindcontrole moet je de woning leeg opleveren. Soms vindt de nieuwe huurder het fijn als hij of zij bepaalde zaken van je kan overnemen. Denk bijvoorbeeld aan vloerbedekking, gordijnen en meubilair.

Als je bij de eindcontrole aan de beheerder een door de nieuwe huurder ondertekende overnameverklaring kan overleggen, dan mag je de in de verklaring genoemde inboedel in de woning achterlaten. Zorg er voor dat de nieuwe huurder de verklaring (ruim) voor de eindcontrole heeft ondertekend. Op die manier voorkom je dat er op het laatste moment onduidelijkheid ontstaat over welke zaken er nu precies van je zijn overgenomen. 

open pdf Klik hier om het formulier te downloaden.

Overname van aanpassingen aan de woning

In de huurovereenkomst is te lezen dat bij vertrek uit de woning alle aangebrachte veranderingen ongedaan gemaakt moeten worden. Dit geldt ook voor veranderingen die eventueel van de vorige huurder zijn overgenomen.

Als de nieuwe huurder bereid is om veranderingen/aanpassingen van je over te nemen, dan hoef je deze in bepaalde gevallen niet ongedaan te maken. Overleg hier altijd op tijd over met de SWHJ. Als wij instemmen met de overdracht van veranderingen/aanpassingen, dan vragen we je om bij de eindcontrole een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de nieuwe huurder de veranderingen/aanpassingen heeft overgenomen. De verklaring moet door de nieuwe huurder ondertekend zijn.


Onderhouds-abc

Klik hier voor het onderhouds-abc:

Huisbewaarderschap

In je huurcontract is aangegeven dat je zelf in de woning moet wonen. Bij tijdelijke afwezigheid mag je je woning onder bepaalde voorwaarden voor maximaal een half jaar in gebruik geven aan een huisbewaarder. Verlenging met een half jaar is in sommige gevallen mogelijk. Voor het huisbewaarderschap moet je altijd toestemming van de SHWJ krijgen.

Als huurder blijf je zelf aansprakelijk voor de huurbetalingen en alle andere verplichtingen die uit je huurovereenkomst voortvloeien. Na beëindiging van het huisbewaarderschap heeft de huisbewaarder geen enkele recht op de woning of vervangende woonruimte. ls er tijdens jouw afwezigheid sprake is van wangedrag van de huisbewaarder, dan zijn wij gerechtigd de huisbewaarder te sommeren de woning te verlaten.

klik hier Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden voor het huisbewaarderschap.

open pdf Klik hier voor formulier huisbewaarderschap.